Asp kodlar

Tarafından   5 Aralık 2011

kayıtlar içinde tek id ye ait içeriği alıp yazdırma 
<form name=”form1″ id=”form1″ method=”post” action=””>
   
   
   <%

set bag = server.CreateObject(“adodb.connection”)
 bag.open “provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=” & server.MapPath(“../db/vt.mdb”)
set kategori = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
 sql = “select * from firmae where id=1  ”
 kategori.Open sql,bag,1,3

%> 
   
   <%=kategori(“yazisi”)%>
            </form>

veritabından soldan 13 karakter alır

<% = left(resim(“altyazi” ),13 ) %>

 

————————————————–

Gelen id bulmak
id = request.QueryString(“album”)
Set conn = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
conn.open “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=” & Server.Mappath(“../db/vt.mdb”)
set resim = Server.CreateObject(“ADODB.Recordset”)
‘restablo = “Select *  from firmaurunler  ”
‘restablo=”select top 15 * from resimkategori where kategoriadi order by id desc”
 restablo = “SELECT * FROM resimlerim  where  kategoriid=”&id&” ”

resim.open restablo,conn,1,3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir