cetryn ne icin kullanılır

Tarafından   29 Mayıs 2013

cetryncetryn ne icin kullanılır, cetryn ne ilacıdır, kronik allerjik rinit, değişik orijinli allerjik kaşıntı ve döküntüler için kullanılır

Endikasyonları:
Mevsimsel allerjik rinit, konjunktivit (saman nezlesi), kronik allerjik rinit, değişik orijinli allerjik kaşıntı ve döküntüler, idiopatik ürtiker.
Kontrendikasyonları:
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları.
Uyarılar/Önlemler:
Motorlu araç kullananlar tavsiye edilen dozu aşmamalıdır, böbrek yetmezliği olanlara günde 5 mg uygulanmalıdır, hamileler ve süt veren annelerde risk/ yarar oranı gözetilerek kullanılmalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Ender ve geçici olarak başağrısı, baş dönmesi, sersemlik, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal rahatsızlıklar görülebilir.
İlaç etkileşimleri:
Alkolle ve diğer sedatiflerle birlikte kullanılmamalıdır.
Kullanım şekli ve dozu:
Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara günde bir tablet.
Dozaşımı: İlk görülecek belirti uyku halidir; mide boşaltılmalıdır.
Şurup : Yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda günde bir kez 10 mg(2 ölçek), 6-11 yaş arasında bulguların şiddetine göre günde 5-10 mg (1-2 ölçek), 2-5 yaş arasında günde 5 mg(1 ölçek), istenirse günlük doz ikiye bölünerek kullanılabilir.Yakınmaların biçimine ve devamlılığına bağlı olarak tedavi süresi ayarlanabilir.Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi) durumunda 3-6 haftalık tedavi yeterli olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir