checkbox kategori listeleme

Tarafından   14 Ocak 2010

checkbox kategori listeleme kategorileri ufak kutucuklar halinde listeleyelim
<% DbPath = Server.MapPath(“veritabani” )
            Set Baglanti = Server.CreateObject(“adodb.connection” )   
            Baglanti.Open “Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=” & DbPath &”;”
               ‘Set rsuyeler = baglanti.execute(“Select * From resimkategorisi Where id=”&Session(“uyeid” )&”” )
              Set rss = baglanti.execute(“Select * From Konular order by sira asc” )
               
                do until rss.eof
       response.write(“<input type=””checkbox”” value=””” & rss(“ID” ) & “””>” & rss(“kategoriadi” ) )&(“<br>” )
        

     rss.movenext:loop %>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir