Çocuğa Ev Ödevi Nasıl Yaptırılır

Tarafından   18 Nisan 2014

Çocuğa Ev Ödevi Nasıl YaptırılırÇocuğa Ev Ödevi Nasıl Yaptırılır ,Okul çağındaki çocukların eğitimlerinden yalnızca okulların sorumlu olduğunu düşünüyorsanız, ABD Kongresi’nin milli eğitim hedefleri arasında yer alan şu maddeyi dikkatlice okumanızda yarar var demektir:

“ Bütün okullar, çocukların sosyal ve akademik gelişimine katkıda bulunmak üzere, ana babanın faal bir rol üstlenmesini sağlamaya ve aktif katılımını artırmaya yönelik işbirliğinin gelişmesini destekleyeceklerdir.”

Ana babanın çocuklarının eğitimine daha aktif katılımlarını sağlamanın, devlet politikası, ulusal bir amaç haline gelmesi nedensiz değil. Yapılan araştırmalar, ana babalarının da katılımıyla ev ödevine daha fazla vakit ayıran çocukların başarı ortalamasının daha yüksek olduğunu, eğitimden sağladıkları faydanın daha üst seviyelerde olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle ev ödevine daha çok zaman ayırma, daha iyi bir karnenin çok ötesinde kazanımlar sağlıyor. Her şeyden önce, başarıyla tamamlanmış iyi ödevler, çocuğun sağlıklı huy ve tutumlar geliştirmesine yardımcı oluyor. Ev ödevi aynı zamanda, aileye çocuğun eğitimi hakkında bilgilenme fırsatı veriyor. Ödevler aracılığıyla aile hem çocuk hem de okulla sürekli bir iletişim halinde oluyor.indir (1)

Tabii ev ödevi aktif katılım yollarından yalnızca biri. Temelde çocuğa daha çok vakit ayırmaya dayanan pek çok davranış, etkinlik ve uğraş saymak mümkün. Ancak, ev ödevinin bunlar arasında farklı bir konumu var. Çünkü ev ödevi okulla evi en çok bütünleştiren etkinlik. Ev ödevi çocukların daha iyi öğrenmesi ve ailenin de bu öğrenme sürecine katılması için harika bir fırsat. Ana babanın ilgisi çocuğa şevk vermekle kalmaz, öğrenmenin kendisini de daha zevkli bir uğraş haline getirir.

İyi Ama Nasıl?

“Lale’ye ödevlerinde nasıl yardımcı olabilirim ki! Akşamları televizyon başından ayrılıp masasına oturtana kadar canım çıkıyor.” “Neden Ozan’ın ev ödevi bu kadar çok? Oysa Can çok daha az ödev yapıyor.”

“Burcu’nun ödev yapmaya zamanı yok ki! Piyano dersleri alıyor, tenise gidiyor, çocuk korosunda ve evin ufak tefek işlerine yardım ediyor. Çalışmaya neredeyse hiç vakti yok” “Engin ev ödevlerinden nefret ediyor. Sevmediği bir şeyi yapmak ona gerçekten yararlı olur mu?”

Bu ve benzeri yargılar size tanıdık mı geliyor? Öyleyse bu yazı aklınızdaki pek çok soruya yanıt olacaktır.

Açıkçası, pek çoğumuz zaman zaman aşırıya kaçan uygulamaların etkisi altında, ev ödevlerini çok daha işlevli olmayan, gereksiz yükler gibi görme eğilimindeyizdir. Oysa temel amaç ve ilkelere uygun olarak formüle edilmiş ev ödevlerinin çok önemli, son derece geliştirici işlevleri vardır. Ne var ki bütün bu işlevleri sağlayabilmesi için, ödevin olumlu deneyim sağlaması ve çocuğu öğrenmeye teşvik etmesi gerekir. Ödev asla cezalandırma aracı olarak kullanılmamalıdır.

Önem Verdiğinizi Göstermelisiniz

Ev ödevleri konusunda yardımcı olmak isteyen ana babalar, her şeyden önce, ödeve önem verdiklerini çocuklarına göstermeliler. Ana babanın ilgisini çekiyorsa, çocukların ev ödevlerini tamamlayıp vaktinde teslim etmek için çok iyi bir nedenleri var demektir. Ödeve önem verdiğinizi göstermenin kimi yolları vardır:

Çalışacağı zamanı tespit edin. Ödev zamanının tespiti çocuklara da yardımcı olur. Bu zamanı tamamen ailenize özgü koşullara göre belirlemelisiniz. Bir evde pek güzel işleyen bir programı uygulamak sizin evde bir kabusa dönüşebilir. Örneğin, kimi çocuklar bir saat oynadıktan sonra daha verimli olabilirken kimileri için günün en verimli saati, akşam yemeğinden hemen sonra olmaktadır. Ödev zamanını belirlerken müzik, spor gibi dış aktiviteleri de göz önünde bulundurmalı ve ödevin bu tür aktivitelere göre önceliğini mutlaka hissettirmelisiniz.

Uygun bir çalışma ortamı yaratın ve dikkatinin dağılmasını önleyin. Yatak odasındaki masa uygundur ama mutfak ya da salondaki masa da aynı işi görür. Çocuğunuzun çalışma ortamını düzenleme çabalarına elden geldiğince izin verin.

Radyo ya da teyp açık kalabilir ama televizyonu mutlaka kapatın. Ödev yapma süresince sohbet telefonlarına karşı uyanık olun. Çocukların “ödevle ilgili olarak sormam gerekenler var” deyip uzun uzun telefon sohbetleri yaptıklarına sık rastlanmakta. Ödev saati süresince siz de fazla hareket ve ses yaratmayacak işlerle uğraşmalısınız.

İyi bir örnek olun. Çocuğunuz sizi okur yazarken ve düşünmeye dayalı işler yaparken görürse, daha iyi motive olacaktır.

İlgi gösterin. Çocuğunuzla birlikte kütüphanelere, müzelere vs. gidin ve elden geldiğince onunla birlikte sesli ya da sessiz okuyun. Okulda öğrendiklerine ve yaptıklarına gerçek bir ilgi gösterin.

Ödevleri takip edin. Ana babalar ödevleriyle ilgilendiğinde, çocuklar daha büyük bir iştahla çalışmakta ve daha başarılı olmaktadır. Ne kadar yakın izlemeniz gerektiği, çocuğun yaşma, ne kadar bağımsız olduğuna ve okuldaki başarı durumuna göre değişir. Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun, eğer ödevler tatminkar düzeyde yapıl-mıyorsa, daha yakın bir ilgi göstermelisiniz.

Öğretmenin ödev politikasını öğrenin. Ne tür ödevler verileceğini ve ödev sırasında öğretmenin sizden ne yapmanızı istediğini açıkça sorup öğrenin. Kimi öğretmenler ev ödevlerinin veli tarafından kontrol edilmesini, hataların gösterilmesini isterken kimilerinin ana babadan bekledikleri yalnızca ödevin tamamlandığına dikkat etmeleridir. Öğretmen ödevlerin üzerinde düzeltmeler, değerlendirmeler yapıyorsa, bunları da okuyup çocuğunuzun hangi noktalarda aksadığını görebilirsiniz.

Yanıbaşında olun. İlkokul çocukları ödev yaparken yambaşla-rında birinin olmasından hoşlanırlar. Ortaokul düzeyinde biraz daha esneklik gösterilebilirse de ilkokul çağı çocuklarının ödevlerini bitirip bitirmediğini kontrol etmek yerinde olur.

Ev Ödevini Kim Yapmalı

Her şeyin olduğu gibi, çocukların ev ödevleriyle ilgilenmenin, onlara yardımcı olmanın da bir sınırı var. Hiç istenilmediği halde, olumsuz sonuçlara yol açmak mümkün. Ev ödevinin mutlaka çocuklar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ana babaların düşebilecekleri hatalardan bazılarını şöyle sıralıyor:

Ev ödevindeki başarısı dolayısıyla çocuğunun okulda bir rekabet ortamı içinde olacağını düşünen ana babalar, “Aman geride kalma-sın” düşüncesiyle ödevlere gereğinden fazla müdahale edebiliyor. Bu tür müdahaleler belki çocuğun okulda daha iyi not almasını sağlayabilir ama hayatta alacağı notlar muhtemelen daha düşük olacaktır.

Kimi zaman ana babalar çocuklarına ne ölçüde karıştıklarının farkına varamayabilir. Ödevleri neredeyse bütünüyle üstlenen ve bu yüzden çocuğunun algı ve dikkat bozukluğu içerisinde olduğunu farkedemeyen ana babalar olabiliyor.

Ev ödevlerini ana babalara yaptırmanın kolaylığını keşfeden çocuklar, ana babaların ilgisini kötüye kullanabiliyor. Çocukların ödevlerini yaptırmak konusundaki özel ve ikna edici gerekçelerine karşı dikkatli olmakta yarar var.

Ev Ödevleriyle Çocuklar:

Öğrendiklerini tekrarlayıp uygulama imkanı bulur.

Sonraki günün derslerine hazırlanır.

Kütüphane, kaynak kitap ve ansiklopedileri nasıl kullanacağını öğrenir.

Konuları sınıfta olduğundan çok daha geniş bir zaman diliminin içinde araştırabilir.

Ödev:

Kendi başına çalışmayı öğretir.

Sorumluluk duygusunu ve özdisiplini geliştirir.

Öğrenme aşkını artırır.

Aile, çocuk ve eğitimcileri bir araya getirir.

Ödev hazırlanırken çocuğuna eşlik edip denetleyen ana babalar, çocuklarının eğitimi ve okulu hakkında bilgi edinmiş olurlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir