response.write veri listeleme

Tarafından   21 Aralık 2011
response.write  veri listeleme fazla söze gerek yok  verilere vt den alıp ekrana yazdırmaya yarayan kodlama …
<%
     Set listele = ODBC.Execute(“Select id,adi,soyadi from aspogren order by id desc”)
          If listele.EOF then
               response.write “Listelenecek hiçbir kayıt bulunamadı”
          Else
               While not listele.eof
                    response.write “”&listele(“ID”)&”. “&listele(“adi”)&” “&listele(“soyadi”)&” <br />”
               listele.movenext : wend
          End If
     listele.close
%>

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir